Betalningar
FAQs

1. Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Som registrerad användare till ett befintligt AGA konto läggs alla beställning som görs online, in på ditt konto och betalas i enlighet med dina betalningsvillkor. Om du inte betalar dina fakturor i tid kan det påverka din möjlighet att beställa eller ta emot beställningar från oss. Det är därför mycket viktigt att, om du av någon anledning inte kan betala, kontaktar vår Kundservice på 08- 731 18 00 för att diskutera ärendet.

2. Vilka är mina betalningsvillkor?

Betalningsvillkor framgår av AGAs vid var tid gällande prislista. I denna framgår även AGAs tillämpade fakturerings-, försenings- och kravavgifter samt dröjsmålsränta

3. Hur anmäler jag mig för e-faktura?

Genom att gå in på ”Mitt konto” och därefter ”Min profil” kan du under ”Fakturapreferenser” välja att lägga till e-faktura.

Frågor om avgifter

1. Varför måste jag betala hyra för mina flaskor?

Hyresavgifter täcker underhåll och utbyte av våra flasklager, vilket ger oss möjlighet att tillgodose din levereras av flaskor så att de är säkra, pålitliga och lämpliga att innehålla gas. Vi testa våra flaskor regelbundet och ersätta dem som har nått slutet av nyttjandeperioden med nytt lager, och vi fortsätter att investera i utveckling av olika flasktyper för att möta dina behov.

Kontakt