Medicinsk oxygen - CONOXIA®

  • 5 produkter

CONOXIA® - Medicinsk oxygen har bred användning inom olika delar av vården, med tillämpningar från anestesi till inhalationsbehandling.

Vänligen logga in eller registrera dig för att ta del av priser
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Vänligen logga in eller registrera dig för att ta del av priser
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Vänligen logga in eller registrera dig för att ta del av priser
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Vänligen logga in eller registrera dig för att ta del av priser
Lägg till

LIV® IQ – den intelligenta gasflaskan med digital display från Linde Healthcare – beräknar den återstående tiden utifrån gasinnehållet i flaskan och valt flöde

Vänligen logga in eller registrera dig för att ta del av priser
Lägg till