Nödavstängningslådor

  • 2 produkter

AVS Unit är en nödavstängningslåda som installeras på vårdavdelningen för lättåtkomlig snabb avstängning av de medicinska gaserna av en begränsad del i det centrala gasförsörjningssystemet vid t ex en nödsituation.

Denna produkt kan inte beställas online. Vill du veta mer kontakta oss E-posta oss

Lägg till

AVS Unit är en nödavstängningslåda som installeras på vårdavdelningen för lättåtkomlig snabb avstängning av de medicinska gaserna av en begränsad del i det centrala gasförsörjningssystemet vid t ex en nödsituation.

Denna produkt kan inte beställas online. Vill du veta mer kontakta oss E-posta oss

Lägg till